O mnie

Radosław Michał Żydok

Dyrektor Departamentu Projektów Transformacyjnych w KGHM Polska Miedź S.A.

Kieruje zespołem odpowiedzialnym za wdrażanie nowych, niskoemisyjnych technologii do głównego ciągu produkcyjnego KGHM. Kluczowe obszary działalności departamentu to odejście od paliw kopalnych do alternatywnych (np. wodoru) w procesach metalurgicznych, wytwarzanie wodoru oraz wychwyt CO2 z instalacji hutniczych. W tych ramach Radosław Żydok zarządza kontaktami z podwykonawcami, jednostkami badawczymi, oddziałami produkcyjnymi oraz kieruje zespołem kierowników projektów.

Z wykształcenia informatyk i ekonomista. Wcześniej przez 3 lata kierował zespołem regulacyjnym w KGHM. W tym czasie kierował m.in. projektami: Polityka Klimatyczna KGHM, Szkoła Przywództwa KGHM „Przewodnicy”.

W przeszłości Koordynator Projektów a następnie Dyrektor Operacyjny i Członek Zarządu Fundacji Republikańskiej, w której pozostaje ekspertem i autorem tekstów do kwartalnika „Rzeczy Wspólne”.

W latach 2007-2016 zatrudniony na Politechnice Warszawskiej jako informatyk, odpowiedzialny za utrzymanie laboratoriów i sieci oraz wsparcie projektów badawczych.

Publikacje samodzielne:

Publikacje zbiorowe (współautor):

Aktywność pozazawodowa: Założyciel i członek zarządu organizacji współtworzącej ruch obywatelskiej obrony terytorialnej. Czynny strzelec i radiooperator. Członek stowarzyszenia Mensa Polska. W przeszłości zaangażowany w działalność lokalną w Praskiej Wspólnocie Samorządowej. Honorowy krwiodawca z blisko 14 litrami oddanej krwi na koncie.

Obszary zainteresowania eksperckiego: energetyka i klimat, przemysł energochłonny, technologie niskoemisyjne, polityka gospodarcza, makroekonomia i podatki, nowe technologie i cyfryzacja w administracji publicznej, bezpieczeństwo informatyczne, wojskowość, obrona terytorialna.

Profile w portalach społecznościowych:
Facebook: https://www.facebook.com/radoslaw.zydok
Twitter: https://twitter.com/rzydok
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/zydok

Kontakt:
Email: radoslaw.zydok@fundacjarepublikanska.org

Na szczycie

Moje motto: Dulce et decorum est pro patria mori, sed dulcius pro patria vivere, et dulcissimum pro patria bibere. Ergo, bibamus pro salute patriae.