O mnie

img_4889

Radosław Michał Żydok

Warszawiak, trzydziestolatek, republikanin.

Sprawny i odpowiedzialny menedżer z silnym zacięciem analitycznym. Interesuje się statystyką i ekonomią. Specjalizuje się w tematach związanych z systemem finansów publicznych, energetyką, polityką gospodarczą. Od wielu lat pracuje na styku sfery publicznej i prywatnej.

Honorowy krwiodawca z kilkunastoma litrami oddanej krwi na koncie. Aktywny społecznik. Prowadził kilka projektów non-profit, nastawionych na zwiększenie aktywności politycznej społeczeństwa, działania typu watch dog, kontrolę wyborów, akcje profrekwencyjne. Strzelec sportowy a także założyciel i wiceprezes obywatelskiego stowarzyszenia o charakterze proobronnym.

Kariera zawodowa: W latach 2007-2016 zatrudniony na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej jako informatyk, odpowiedzialny za utrzymanie laboratoriów komputerowych i sieci teleinformatycznej oraz wsparcie informatycznych projektów badawczych. Od 2016 roku był koordynatorem projektów Fundacji Republikańskiej, gdzie zajmował się działalnością badawczą, konsultacjami i współpracą z sektorem publicznym. W maju 2017 awansowany na stanowisko dyrektora operacyjnego, odpowiadał za wszystkie bieżące prace projektowe i administracyjne w Fundacji. W grudniu 2017 roku powołany do Zarządu Fundacji Republikańskiej. Pracę w niej zakończył w czerwcu 2018 roku. Pozostaje ekspertem Fundacji i stałym autorem artykułów publikowanych w kwartalniku “Rzeczy Wspólne”.

Obecnie pełni funkcję Dyrektora Departamentu Analiz Regulacyjnych KGHM Polska Miedź S.A.

Wykształcenie: Inżynier informatyki ze specjalnością sieci komputerowe. W trakcie studiów ekonomicznych. Skupiony naukowo na modelowaniu ekonomicznym i statystycznym z wykorzystaniem technologii informatycznych oraz na systemie finansów publicznych (w tym, w szczególności, na systemie podatkowym).

Publikacje samodzielne:

Publikacje zbiorowe (współautor):

Aktywność pozazawodowa: Założyciel i członek zarządu organizacji współtworzącej ruch obywatelskiej obrony terytorialnej. Czynny strzelec i radiooperator. Członek stowarzyszenia Mensa Polska. W przeszłości zaangażowany w działalność lokalną w Praskiej Wspólnocie Samorządowej. Honorowy krwiodawca z blisko 14 litrami oddanej krwi na koncie.

Obszary zainteresowania eksperckiego: polityka gospodarcza, makroekonomia i podatki, nowe technologie i cyfryzacja w administracji publicznej, bezpieczeństwo informatyczne, wojskowość, obrona terytorialna.

Profile w portalach społecznościowych:
Facebook: https://www.facebook.com/radoslaw.zydok
Twitter: https://twitter.com/rzydok
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/zydok

Kontakt:
Email: radoslaw.zydok@fundacjarepublikanska.org

Na szczycie

Moje motto: Dulce et decorum est pro patria mori, sed dulcius pro patria vivere, et dulcissimum pro patria bibere. Ergo, bibamus pro salute patriae.