O mnie

img_4889

Radosław Michał Żydok

Urodzony 7 grudnia 1988 roku w Warszawie. Syn Władysława i Grażyny.

Kariera zawodowa: Od 2016 roku członek zespołu i koordynator projektów Fundacji Republikańskiej, od maja 2017 roku na stanowisku Dyrektora operacyjnego. W latach 2007-2016 zatrudniony na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej jako informatyk, odpowiedzialny za: utrzymanie laboratoriów komputerowych, sieci teleinformatycznej, urządzeń audio-wideo; zamówienia publiczne; wsparcie informatycznych projektów badawczych. Autor projektu modernizacji sieci telefonicznej wydziału poprzez wdrożenie technologii VoIP.

Wykształcenie: Inżynier informatyki ze specjalnością sieci komputerowe, Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, studia ukończone w 2015 roku. Certificate in Advanced English (CAE, 2014r.), poziom C1. Ukończone 9 cykli szkoleniowych Microsoft oraz Cisco SWITCH.

Publikacje samodzielne:

Publikacje zbiorowe (współautor):

Aktywność pozazawodowa: Dowódca drużyny w plutonie ochotniczej obrony terytorialnej. Członek stowarzyszenia Mensa Polska. W przeszłości zaangażowany w działalność lokalną w Praskiej Wspólnocie Samorządowej. Honorowy krwiodawca z przeszło 13 litrami oddanej krwi na koncie.

Obszary zainteresowania eksperckiego: Nowe technologie, cyfryzacja administracji publicznej, bezpieczeństwo informatyczne, wojskowość, obrona terytorialna, wojna informacyjna, makroekonomia.

Profile w portalach społecznościowych:
Facebook: https://www.facebook.com/radoslaw.zydok
Twitter: https://twitter.com/rzydok
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/zydok

Kontakt:
Email: radoslaw.zydok@fundacjarepublikanska.org
Telefon: 698-124-258

Na szczycie

Moje motto: Dulce et decorum est pro patria mori, sed dulcius pro patria vivere, et dulcissimum pro patria bibere. Ergo, bibamus pro salute patriae.